Nejen o mých filmech

Svatý postavil most mezi Prahou a Benátkami

28. 1. 2010 15:47

Dvě města proslavená svou krásou spojila tradice svatého Jana Nepomuckého. Květnových oslav 280. výročí kanonizace našeho zemského patrona se zúčastnili také gondolieri z Benátek. To Češi jim připomněli patrona, na kterého pozapomněli. Nově restaurovanou italskou sochu českého světce po­žehnal v říjnu v Benátkách kardinál Miloslav Vlk.

 


Sochu objevil jezuita

Kult svatého Jana Nepomuc­kého je nerozlučně spjatý s čes­kým barokním uměním. Svato­jánské sochy patří k typickým atributům české krajiny. Najde­me je zejména na mostech, nej­známější je samozřejmě sv. Jan Nepomucký z Karlova mostu. Se stovkami kostelů a kaplí zasvě­cených sv. Janu Nepomuckému se setkáváme nejen u nás, ale i v zahraničí. Kult Jana Nepo­muckého se díky jezuitským mi­siím rozšířil téměř po celém svě­tě. Jen v Evropě najdeme přes sedm tisíc mostů s jeho sochou a celkový počet jeho vyobrazení ve světě přesahuje šedesát tisíc.

Sv. Jan Nepomucký není pou­ze hlavním patronem Čech, je také jedním ze čtyř patronů Be­nátek, vedle svatého Marka, The­odora a Rocha. Patrona gondo­lieru připomíná socha u kostela sv. Lucie na soutoku benátského Canal Grande a Canal Canna-regio. Účastníci největšího tra­dičního závodu gondol zvaného Regatta Storica se u sochy Jana Nepomuckého každoročně otá­čejí, a přitom netušili, o koho se jedná.

Na zdevastovanou a polo-zapomenutou sochu upozor­nil dokumentární film Otakara Schmidta, Jany Studničkové a je­zuity patera Miroslava Herolda Nejznámější Čech - Jan Nepo­mucký, světec s pěti hvězdami. Při natáčení se u sochy modlili za společné vyplutí na lodi zvané Evropská unie. Před dvěma lety o Vánocích film vysílala Česká televize a letos vychází na DVD.

Impuls přišel z Prahy

Oslavy kulatého výročí svato­řečení Jana Nepomuckého v Pra­ze byly výjimečné. Po dvou stech letech se pod Karlovým mostem opět pořádaly vodní svatojánské oslavy jako v době baroka. Jejich součástí se stal koncert na hla­dině Vltavy, ohňostroj a výsta­va věnovaná baroknímu světci. Benátské gondoliery i s Quatro-desonou, největší gondolou na světě, pozval do Prahy ředitel muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman. Pražských oslav se zú­častnil i benátský radní pro turis­tiku a kulturu August Salvadoři, který také rozhodl, že vzácná so­cha Giovanniho Marii Morlaitera, bude opravena. Na obnově se podíleli i pražští restaurátoři.

Slavnostní požehnání nově zrestaurované sochy 25. října v Benátkách se stalo novým za­čátkem vzájemné spolupráce a přátelství mezi Prahou a Be­nátkami. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se při té příležitosti setkal s představiteli města a kraje Veneta včetně sta­rosty Massima Cacciariho a patri­archy Benátek. Štáb televize NOE ho doprovázel i na projížďce po benátských kanálech.

Návštěva vyvrcholila slavnost­ním žehnáním sochy. Je potěšu­jící, že němý svědek našich dějin, napomáhá k dobrým vztahům a přátelským gestům napříč ná­rody - pomáhá stavět mosty. Jeho život z víry a mučednická smrt tak přinášejí i dnes dobré ovoce.

 


SV. JAN NEPOMUCKÝ (nar. 1340-1350 a zemřel 20. března 1393). Generální vikář pražské arcidiecéze a mučedník katolic­ké církve, jeden z českých zemských patronů, byl umučen kvůli sporu mezi králem Václavem IV a arcibiskupem Janem z Jen-štejna. Jeho tělo bylo hozeno do Vltavy z Karlova mostu. Úcta ke sv. Janu Nepomuckému se v českých zemích šířila již v době před jeho kanonizací. Za zemského patrona začal být pova­žován kolem roku 1600. Za svatého byl papežem Benediktem XIII. prohlášen 19. března roku 1729.

 

 

Jana Šilhavá

 

Zobrazeno 2176×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio